Beheer en Incidentmanagement A9 Gaasperdammerweg

De A9 Gaasperdammerweg wordt van knooppunt Holendrecht tot de brug over de Gaasp tussen 2015 en 2022 geheel opnieuw ingericht met een landtunnel. Ballast Nedam Road Specialties voert in die periode het Beheer en Incidentmanagement op het bestaande weggennet uit van zowel de A9 als het verbindende onderliggende weggennet. Met het in goede conditie houden van het weggennet, dragen we bij aan een verlaging van het risico op doorstroombelemmeringen.

De vele bouwactiviteiten zorgen voor een risico op knelpunten. Een goede staat van onderhoud van de wegen eromheen, is een voorwaarde voor verlaging van dat risico.

Beheer en onderhoud

BNRS voert op regelmatige basis het volgende beheer- en onderhoud uit:

  • Schoonmaken wegdek, wegmeubilair en bewegwijzering.
  • Onderhouden watergangen en riolering
  • Herstel belijning, asfalt, geleiderail
  • Onderhoud aan groenvoorzieningen (bomen, struiken etc.), maaien berm
  • Schouw van infrastructuur en monitoren van de ontwikkelingen

Ook staat BNRS 24/7 klaar voor incidentmanagement: herstel na onvoorziene calamiteiten zoals aanrijdingen, ongevallen of onvoorziene situaties in het uitvoerende werk van de herinrichting A9.

  • Herstel asfalt en bermen
  • Verwijderen afgevallen zaken

Naarmate het grote herinrichtingsproject (IXAS) deelopleveringen doet van de nieuwe infrastruuctuur, komt dat onderhoud bij de scope van BNRS.

Omgevingsbewust

De A9 Gaasperdammerweg is een drukke verbinding. Iedere activiteit heeft mogelijk impact op de doorstroming en veiligheid van het verkeer. Om die reden sluit BNRS aan bij de omgevingsmanagement uitgangspunten van het grote herinrichtingsproject. Een van de gevolgen is dat we het werk vaak ’s nachts uitvoeren. Dan hebben de minste automobilisten hinder van ons.

Locatie

A9 Gaasperdammerweg

Projectgegevens

Project Fase: Realisatie

Bouwtijd: 2015 - 2020

Opdrachtgever: IXAS