N31 Harlingen

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid
De aanleg van de N31 door Harlingen is een gezamenlijke opdracht van Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en de gemeente Harlingen.

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze is opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van de provincie Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is nu veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. Doordat hij grotendeels in een ‘open bak’ 5 meter onder het maaiveld ligt, is Harlingen visueel weer één geheel. De nieuwe N31 is een autoweg geworden met twee keer twee rijstroken inclusief 5 viaducten en een aquaduct.

Ballast Nedam heeft deze weg tussen 2015 en 2018 grotendeels verdiept aangelegd, in 2018 gevolgd door de bovengrondse herinrichting voor het langzame verkeer en aanleg van groenvoorzieningen. De grote diversiteit aan werk vraagt om veel specialismen. Onze kracht is dat we alle specialisten in huis hebben. Bovendien zijn we gewend hierover de regie te voeren en zo de snelheid in het werk te houden. Ballast Nedam Road Specialties heeft de specialismen asfalt, wapeningsstaal en groenvoorziening voor haar rekening genomen.

Project onderdelen

Globaal valt het project op te delen in:

 • Verbreding N31 van 2x1 naar 2x2 over circa 3,5 km
 • Aanleg verdiepte Traverse over lengte van circa 2 km
 • De herinrichting bovengronds van fietspaden en groenvoorzieningen
Actieve partner

Als Ballast Nedam Road Specialties zijn wij een actieve partner voor Ballast Nedam Infra en opdrachtgever in het project. Ballast Nedam Road Specialties was verantwoordelijk voor onder andere:

 • Asfalteren en markeren:
  • Tijdelijke verkeersvoorzieningen middels o.a. 2 bypasses
  • Definitieve wegdek N31
  • Aansluitingen op lokale wegennet
  • Fietspaden in de herinrichtingssituatie
 • Voorspanning van alle kunstwerken en het aquaduct
 • Uitvoeren planten van bomen en bosplantsoen in het kader van de herplantplicht: Bomen, bosplantsoen, bloemenmengsel, begroeiing op geluidswal, plaatsen houten beschoeiing
 • Leveren ACME-profielen
 • Aanleg betonpaden

Locatie

Harlingen

Tags
 • Groot onderhoud en reconstructie
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2015 - 2018

Functiecategorie: Weginfrastructuur, Kunstwerken

Asfalt: 40 000 ton

Wapeningsstaal in de kunstwerken: 244 ton

Bomen en Bosplantsoen: 450 stuks en 210 are

Betonmortel en onderwaterbeton: 34 000 m3 en 9 000 m3

Damwand: 4.500 stuks

Heipalen: 9000 stuks

Grondverzet: 624 000 m3

Saneringswerkzaamheden: 12 500 m3